• Fp 01
  • Fp 02
  • Fp 03
  • Fp 04
  • Fp 05
  • Fp 06
  • Fp 07
  • Fp 08
การสมัครและชำระค่าเรียน
สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ ทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า
cs-09.jpg
แนวทางเตรียมสอบศิษย์เก่า
แนวทางเตรียมสอบศิษย์เก่า
แคมป์ปิดเทอมตุลา'67
แคมป์ปิดเทอมตุลา'67
หลักสูตรทั้งหมดปี66-67
หลักสูตรเสริมความรู้และหลักสูตรเตรียมทหาร
cs-01.jpg
ตำราและของที่ระลึก
ตำราและของที่ระลึก
ประกาศคอร์สดรอปรุ่น10
ประกาศคอร์สดรอปรุ่น10

ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหาร

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2567 (นตท67)
สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2567 (นตท67)
ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหารปี67
ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหารปี67

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2566 (นตท66)
(รอบที่ 1 วิชาการ)
แยกตามเหล่า
สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2566 (นตท66)
เหล่า จำนวน
ทหารบก

294 ที่นั่ง

ตำรวจ 324 ที่นั่ง 
ทหารอากาศ

290 ที่นั่ง

ทหารเรือ 284 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 253 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 1,445 ที่นั่ง


รวมเป็นที่นั่งทั้งสิ้น 1,445 ที่นั่ง
รวมเป็นจำนวนคน 437 คน

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2565 (นตท65)
(รอบที่ 1 วิชาการ)
แยกตามเหล่า
สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2565 (นตท65)
(รอบที่ 1 วิชาการ)
แยกตามประเภทหลักสูตร 
เหล่า จำนวน
ทหารบก 338 ที่นั่ง
(ทั่วไป332 นนส.6)
ตำรวจ 417 ที่นั่ง 
(ทั่วไป387 นสต.30)
ทหารอากาศ

246 ที่นั่ง
(ทั่วไป220 ช้างเผือก22 นจอ.4)

ทหารเรือ 325 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 279 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 1,605 ที่นั่ง


รวมเป็นที่นั่งทั้งสิ้น 1,605 ที่นั่ง
รวมเป็นจำนวนคน 557 คน

 
ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหารปี63
ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหารปี63

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2562
(รอบที่ 1 วิชาการ) วุฒิม.4หรือเทียบเท่า

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2562
รอบที่ 2 รอบสุดท้าย (ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น62)
เหล่า จำนวนที่นั่ง

จำนวน
รายงานตัวรอบ2

ทหารบก 385 188
ตำรวจ 353 178
นสต./ชดต.เข้านตท.  27 27
ทหารเรือและตำรวจน้ำ 330 72
ทหารอากาศ 320 92
รวมเป็น 1415 557
เหล่า ยอดรับ ตัวจริง สำรอง
ทหารบก 267 142 12
ตำรวจ 243 126 6
นสต./ชดต. เข้านตท. 37 14 4
ทหารเรือและตำรวจน้ำ 87 40(ทร.36/ตรน.4) 15
ทหารอากาศ 125 56 4
รวมเป็น 759 378 29

 หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนที่สอบแต่ละเหล่าเฉลี่ยทุกหลักสูตรที่ชื่อไม่ซ้ำกัน
และแยกเด็กที่เรียน ม.4-6 ที่เรียนเพื่อสอบอย่างอื่น(อายุเกิน)
แล้วเหลือเฉลี่ยเข้าสอบ 790 นาย คิดเป็นร้อยละ 70.51

 สรุปรวมนักเรียนของกวดวิชาธนวรรณ ได้เข้าไปเรียนเตรียมฯ
คิดเป็นร้อยละ 49.8 ของนักเรียนเตรียมทหารรุ่น62 
หมายเหตุ : ไม่รวมนักเรียนโควตานายสิบ/จ่าอากาศ/จ่าทหารเรือ/อื่นๆที่สอบได้

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2561
(รอบที่ 1 วิชาการ) วุฒิม.4

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2561
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น61 หลังเลือกเหล่า)
เหล่า จำนวน(ที่นั่ง)
ทหารบก 275 ที่นั่ง
ตำรวจ 200 ที่นั่ง
ทหารเรือ 232 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 231 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 226 ที่นั่ง
รวมเป็น 1164 ที่นั่ง
เหล่า รับ ได้ตัวจริง
ทหารบก  245 นาย  131 นาย
ตำรวจ  112 นาย  56 นาย
ทหารเรือและตำรวจน้ำ 87 นาย  40 นาย
ทหารอากาศ 106 นาย  44 นาย
รวม 550 นาย   271 นาย

 

คิดเป็นที่นั่งจำนวน 1164 ที่นั่ง
คิดเป็นรายบุคคลจำนวน 425 นาย

# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 600 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2560
(รอบที่ 1 วิชาการ) วุฒิม.4

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2560
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น60 หลังเลือกเหล่า)
เหล่า จำนวน(ที่นั่ง)
ทหารบก 270 ที่นั่ง
ตำรวจ 210 ที่นั่ง
ทหารเรือ 235 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 179 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 194 ที่นั่ง
รวมเป็น 1088 ที่นั่ง
เหล่า รับ ได้ตัวจริง
ทหารบก 244 นาย 113 นาย
ตำรวจ 115 นาย 66 นาย
ทหารเรือและตำรวจน้ำ 86 นาย 41 นาย
ทหารอากาศ 107 นาย 44 นาย
รวม   264 นาย

คิดเป็นที่นั่งจำนวน 1088 ที่นั่ง
คิดเป็นรายบุคคลจำนวน 359 นาย

คิดเป็นร้อยละ 75.58
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)
** ปี59 มีการงดสอบ 1 ปี ในช่วงเปลี่ยนวุฒิการรับสมัคร

 
update เร็วๆนี้
สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2558
(รอบที่ 1 วิชาการ)
สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2558
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น59 หลังเลือกเหล่า)
เหล่า จำนวน(ที่นั่ง)
ทหารบก 208 ที่นั่ง
ตำรวจ 205 ที่นั่ง
ทหารเรือ 178 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 173 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 175 ที่นั่ง
รวมเป็น 939 ที่นั่ง
เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 94 12
ตำรวจ 67 6
ทหารเรือ 20 2
ทหารอากาศ 26 3
ตำรวจน้ำ 4
3
รวม 211 26

คิดเป็นที่นั่งจำนวน 939 ที่นั่ง
คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 306 นาย

คิดเป็นร้อยละ 64.42 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 55%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่ 1 วิชาการ)

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า จำนวน(ที่นั่ง)
ทหารบก 165 ที่นั่ง
ตำรวจ 154 ที่นั่ง
ทหารเรือ 137 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 159 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 86 ที่นั่ง
รวมเป็น 701 ที่นั่ง
เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 65 3
ตำรวจ 43 3
ทหารเรือ 21 3
ทหารอากาศ 24 4
ตำรวจน้ำ 1 2
รวม 154 15

คิดเป็นที่นั่งจำนวน 701 ที่นั่ง
คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 242 นาย

คิดเป็นร้อยละ 50.95 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

บางส่วนสละสิทธิ์ไปเตรียมอุดมศึกษา

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2556
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า จำนวน
ทหารบก 160 ที่นั่ง
ตำรวจ 146 ที่นั่ง
ทหารเรือ 156 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 132 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 42 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 636 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2556
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 53 6
ตำรวจ 55 10
ทหารเรือ 12 3
ทหารอากาศ 18 1
ตำรวจน้ำ 1 2
รวม 139 22

รวมเป็นที่นั่งทั้งสิ้น 636 ที่นั่ง
รวมเป็นจำนวนคน 237 คน
คืดเป็นร้อยละ 53.9 % บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 440 คน
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

บางส่วนที่ติดรอบแรกลำดับที่ดีแต่ไม่ได้สอบรอบที่2
เพราะติดเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุสรณ์

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2555‏
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  
ทหารบก 151 ที่นั่ง
ตำรวจ 120 ที่นั่ง
ทหารเรือ 129 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 111 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 551 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2555
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 52 คน 5 คน
ตำรวจ 37 คน 2 คน
ทหารเรือ 14 คน 4 คน
ทหารอากาศ 12 คน 2 คน
รวม 115 คน 13 คน
คิดเป็นบุคคล 187 คน จากผู้เรียน 429 คน
คิดเป็นร้อยละที่สอบติด 43.6 จากเป้าหมาย 50%
 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  
ทหารบก 104 ที่นั่ง
ตำรวจ 87 ที่นั่ง
ทหารเรือ 93 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 78 ที่นั่ง
รวมเป็น 362 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า  
ทหารบก 40 คน
ตำรวจ 31 คน
ทหารเรือ 11 คน
ทหารอากาศ 10 คน
รวม 92 คนmasterplanver.jpg

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ

กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร อ.ป๋อง
220 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 032-389-296, 032-389-659
แฟกซ์: 032-389-659
มือถือ: 081-778-0870
อีเมล: t.w.school@hotmail.com , twschool1992@gmail.com
Line ID: @twschool1992

ที่ตั้ง

Social Link

 

 

Designed by Megaweb.co.th. Copyright DRPONGTUTOR 2017. All Rights Reserved.

Search

Home Popup