กรอกประวัติเฉพาะนักเรียนใหม่

แบบฟอร์มสมัครเรียน
ชื่อ (*)
Invalid Input
นามสกุล (*)
Invalid Input
กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (*)
Invalid Input
เกรดเฉลี่ย
Invalid Input
โรงเรียน (*)
Invalid Input
จังหวัด (*)
Invalid Input
ที่อยู่ผู้สมัคร (*)
Invalid Input
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (*)
Invalid Input
Email (*)
Invalid Input

หมายเหตุ
1. กรอกข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนกับสถาบัน    
2. ผู้ที่สมัครเรียนถือว่ายอมรับระเบียบของทางโรงเรียนทุกประการ
3. นำหลักฐาน รูปถ่าย 1 นิ้ว  2 รูป และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ มาให้ในวันรายงานตัว

 

 

                                               ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงินและลงทะเบียน                                                                                                   
         1. กรณีนักเรียนเก่า                                                                                           2.กรณีนักเรียนใหม่                                                                                                                    

นาย เงินน้อย ต่อยใช้หนี้  เป็นนักเรียนเก่าต้องการสมัครเรียน แคมป์มีนาคมRef.1
 = รหัสหลักสูตร(code) + หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ตามตัวอย่างข้างต้น Ref1. = 110 0812345678

110 = รหัสแคมป์มีนาคม
0812345678 = เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

น.ส. ตังค์น้อย ใช้สอยประหยัด เป็นนักเรียนใหม่ต้องการสมัครเรียน หลักสูตรเสริมความรู้ ม.6          

 


Ref.1
 = รหัสหลักสูตร(code)  + หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ตามตัวอย่างข้างต้น Ref1. = 226 0885555555

226 = รหัสหลักสูตรม.6
0885555555 = เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

Ref.2 กรณีนักเรียนเก่าให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 6 หลัก Ref.2 กรณีนักเรียนใหม่ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียนเป็น 00

 


                                   รายละเอียดข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน รหัสหลักสูตร(CODE)
                                                                                                                                   

 

  • หลักสูตรเตรียมทหาร (ช่วงเปิดเทอม รับเฉพาะนักเรียนชาย)

รหัสหลักสูตร (CODE)

หลักสูตร

เรียน 1 วัน (เฉพาะวันเสาร์)

210 ปิดรับ

เตรียมทหาร ม.4 - ม.6 (คณิต-อังกฤษ) (ปิดรับ)

211 ปิดรับ

เตรียมทหาร ม.4 - ม.6 (คณิต-วิทย์) (ปิดรับ)

212

เตรียมทหาร ม.4 - ม.6 (วิทย์-อังกฤษ)

221 ปิดรับ

เตรียมทหาร ม.1 (5วิชา) (ปิดรับ)

222

เตรียมทหาร ม.2 (5วิชา)

223 

เตรียมทหาร ม.3 (5วิชา) 

เรียน 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์)

311 ปิดรับ

เตรียมทหารม.1 (5วิชา) (ปิดรับ)

312

เตรียมทหารม.2 (5วิชา)

313 ปิดรับ

เตรียมทหารม.3 (5วิชา) (ปิดรับ)

314 ปิดรับ

เตรียมทหารม.4 - 6 (5วิชา) (ปิดรับ)

เรียน 2 วัน (วันเสาร์และวันอาทิตย์) เฉพาะม.ปลาย

213 ปิดรับ

เตรียมทหารเสาร์(คณิตอังกฤษ)+อาทิตย์5วิชา (ค้างคืน) ( ปิดรับ )

214 ปิดรับ

เตรียมทหารเสาร์(คณิตอังกฤษ)+อาทิตย์5วิชา (ไม่ค้างคืน) (ปิดรับ)

215 ปิดรับ

เตรียมทหารเสาร์(คณิตวิทย์)+อาทิตย์5วิชา (ค้างคืน) ( ปิดรับ )

216 ปิดรับ

เตรียมทหารเสาร์(คณิตวิทย์)+อาทิตย์5วิชา (ไม่ค้างคืน) (ปิดรับ)

217 ปิดรับ

เตรียมทหารเสาร์(วิทย์อังกฤษ)+อาทิตย์5วิชา (ค้างคืน) ( ปิดรับ )

218 ปิดรับ

เตรียมทหารเสาร์(วิทย์อังกฤษ)+อาทิตย์5วิชา (ไม่ค้างคืน) (ปิดรับ)

 

  • หลักสูตรเตรียมทหารเข้าแคมป์ (ช่วงปิดเทอม รับเฉพาะนักเรียนชาย) ***สอบเข้าก่อนจองเรียนเฉพาะคอร์สตุลาและกุมภาพันธ์

รหัสหลักสูตร (CODE)

หลักสูตร

110

แคมป์มีนาคม

120
121
123

แคมป์เมษายน : ม.2 ขึ้นม.3
แคมป์เมษายน : ม.1 ขึ้น ม.2
แคมป์เมษายน : ม.3 ขึ้น ม.4หรือปรับพื้นฐานม.4เทอม1

130

แคมป์ตุลาคม

140

แคมป์กุมภาพันธ์ 

 

  • หลักสูตรเสริมความรู้ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ รับนักเรียนชาย-หญิง)

รหัสหลักสูตร (CODE)

หลักสูตร

221 ปิดรับ

เสริมความรู้ระดับชั้น ม.1 ( ปิดรับ )

222

เสริมความรู้ระดับชั้น ม.2 

223

เสริมความรู้ระดับชั้น ม.3 

224

เสริมความรู้ระดับชั้น ม.4

225

เสริมความรู้ระดับชั้น ม.5

226

เสริมความรู้ ม.6 / นายร้อยตำรวจหญิง