ผลสอบหลักสูตรเตรียมทหาร

  

ช่วงปิดเทอมปี61 ช่วงเปิดเทอม 2/60
   คอร์สกุมภา61       คอร์สตุลา61       คอร์สเมษา61       เตรียมทหารวันเสาร์(กลางวัน)       เตรียมทหารวันเสาร์(กลางคืน)       เตรียมทหารวันอาทิตย์   
ผลสอบใหญ่ ผลสอบใหญ่ ผลสอบใหญ่ ม.1  ผลสอบใหญ่  ผลสอบใหญ่  ผลสอบใหญ่ 
       โปรแกรมคณิต - อังกฤษ
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
 โปรแกรมคณิต - วิทย์
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
 โปรแกรมวิทย์ - อังกฤษ
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3

ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
ครั้งที่4

ระดับชั้น ม.1
ครั้งที่ 1

ระดับชั้น ม.2
ครั้งที่ 1

ระดับชั้น ม.3
ครั้งที่ 1

ระดับชั้น ม.4-6
Loop1
Loop2
Loop3
ผลสอบรวม
ผลสอบรวมครั้งที่1 

 

Read more: ผลสอบหลักสูตรเตรียมทหาร

ผลสอบหลักสูตรเสริมความรู้

ม.1 ม.2

 ผลสอบครั้งที่ 1 
 ผลสอบครั้งที่ 2 
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4

  ผลสอบครั้งที่ 1 
  ผลสอบครั้งที่ 2 
 ผลสอบครั้งที่ 3
 ผลสอบครั้งที่ 4
ม.3 ม.4

 ผลสอบครั้งที่ 1 
 ผลสอบครั้งที่ 2 
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4 

 ผลสอบครั้งที่ 1 
 ผลสอบครั้งที่ 2 
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4 

ม.5 ม.6

 ผลสอบครั้งที่ 1 
 ผลสอบครั้งที่ 2 

ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4 

 ผลสอบครั้งที่ 1  
 ผลสอบครั้งที่ 2 
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4

 

 

Read more: ผลสอบหลักสูตรเสริมความรู้