ผลสอบหลักสูตรเตรียมทหาร

  

ช่วงปิดเทอมปี60 ช่วงเปิดเทอม 1/60
   คอร์สกุมภา60       คอร์สตุลา60       คอร์สเมษา60       เตรียมทหารวันเสาร์(กลางวัน)       เตรียมทหารวันเสาร์(กลางคืน)       เตรียมทหารวันอาทิตย์   
ผลสอบใหญ่ ผลสอบใหญ่ ผลสอบใหญ่ ม.1  ผลสอบใหญ่  ผลสอบใหญ่  ผลสอบใหญ่ ม.1
  แบ่งห้องครั้งที่ 1
แบ่งห้องครั้งที่ 2
 แบ่งห้องครั้งที่ 3 
แบ่งห้องครั้งที่ 4
แบ่งห้องครั้งที่ 5
 
แบ่งห้อง 
สอบย่อยคณิต1
ครั้งที่ 1
สอบย่อยอังกฤษ1
ครั้งที่ 2
สอบย่อยคณิต2 
ครั้งที่ 3
สอบย่อยอังกฤษ2
ครั้งที่ 4
 โปรแกรมคณิต - อังกฤษ
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
 โปรแกรมคณิต - วิทย์
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
 โปรแกรมวิทย์ - อังกฤษ
แบ่งห้อง
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
ครั้งที่4
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
ครั้งที่4
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ผลสอบรวม ส-อ
ผลสอบครั้งที่ 3 (รวม2วัน)
   Speed Test วิเคราะห์ผลสอบ ม.1      ผลสอบใหญ่ ม.2
  ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 3 
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
รวม
    ครั้งที่1
ครั้งที่2
ผลสอบรวม ส-อ
ผลสอบครั้งที่ 3 (รวม2วัน) 
   วิเคราะห์ผลสอบ ผลสอบใหญ่ ม.2      ผลสอบใหญ่ ม.3

 

วิเคราะห์พัฒนาการครั้ง1และ2
วิเคราะห์พัฒนาการครั้ง2และ3 
 แบ่งห้อง 
สอบย่อยคณิต 1
ครั้งที่ 1
อบย่อยอังกฤษ1 
ครั้งที่ 2 
สอบย่อยคณิต2 
ครั้งที่ 3 
สอบย่อยอังกฤษ2
ครั้งที่ 4
    ครั้งที่1
ครั้งที่2
ผลสอบรวม ส-อ
ปิดครอร์ส
    วิเคราะห์ผลสอบ ม.2      ผลสอบใหญ่ ม.4-6
    คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
รวม
   

 ผลสอบแบ่งห้อง

ผลสอบรวม
Loop 1
Loop 2
Loop 3
ผลสอบรวม
Loop 1
Loop 2
Loop 3

ผลสอบรวมแบ่งห้องครั้ง2 
Loop 1
Loop 2
Loop 3
วันเสาร์ขอสอบครั้ง2

ผลสอบรวมแบ่งห้องครั้ง3
Loop 1
Loop 2
Loop 3
วันเสาร์ขอสอบครั้ง3

ผลสอบรวมครั้ง4
ปิดคอร์ส
วันเสาร์ขอสอบ

 

    ผลสอบใหญ่ ม.3      
   

แบ่งห้อง

สอบย่อยคณิต1
 ครั้งที่ 1
อบย่อยอังกฤษ1
ครั้งที่ 2
สอบย่อยคณิต2 
ครั้งที่ 3 
สอบย่อยอังกฤษ2
ครั้งที่ 4     
    ิเคราะห์ผลสอบ ม.3      
    ณิต
วิทย์
อังกฤษ
ไทย
สังคม
รวม
     

 

Read more: ผลสอบหลักสูตรเตรียมทหาร