Roadmap วางแผนการเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร


ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน : 1)ด้านความรู้ 2)ด้านพลศึกษา 3)ด้านการสร้างคุณลักษณะสำหรับการสัมภาษณ์
เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เฉพาะนักเรียนชาย) 

  

 

ไล่คอร์สเรียนจากบนลงล่าง  

(ช่วงรับสมัครเรียนแต่ละคอร์สคลิ๊กที่นี่)
       
Road map ทั้ง 3 ระยะ จะมีรายละเอียด สาระและ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของเด็กที่จะขับเคลื่อน ภายใต้การนำองค์กรของทีมผู้บริหารการศึกษา ทีมอาจารย์ และทีมสนับสนุนทุกภาคส่วนที่จะเป็นฝ่ายปฏิบัติการทุกมิติ และ
มีโครงสร้างสนับสนุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการวัดผลทั้งระดับห้องเรียน ระดับองค์กร และระดับชาติ ที่เป็นตัวกำหนดแรงจูงใจและการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA ภายใต้การควบคุมคุณภาพ QC ที่เข้มแข็ง และท้ายสุดคือ การมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง ...... ซึ่งเป็น Road map คร่าวๆที่จะวางรากฐานให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้

หมายเหตุ : ในปีที่สอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี และใช้วุฒิ ม.4 ในการสมัครสอบ และจะมีคะแนนเพิ่มรอบ2 หากเรียน รด.หรือมีคะแนนข้าราชการตามระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร 2560
*สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่กำลังขึ้นม.4 ในช่วงปิดเทอม คอร์สหลักคือมีนา แต่สามารถลงคอร์สเมษาได้ในกรณีที่สมัครคอร์สมีนาไม่ทัน เนื่องจากการเรียนการสอนเหมือนกันต่างกันที่จำนวนวันเข้าคอร์ส* 

  

 

สำหรับการเสริมเขี้ยวเล็บรายวิชาในช่วงเปิดเทอม ตอนเย็นหลังเลิกเรียนในโซน กรุงเทพและราชบุรี โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงตั้งแต่ 5-10 ปี

1. วิชาฟิสิกส์ ที่สอนโดยพี่ M และพี่หมัก เปิดสอนที่ เซนจูรี่ เบอร์โทร 084-208-2054 
2. วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยพี่ปูและพี่เมล์ เปิดสอนที่ Junction : Cafe'n Bistro จังหวัดราชบุรีและที่เซนจูรี่ กทม. ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 084-621-9921 
3. วิชาคณิตศาสตร์ สอนโดยพี่ดลและพี่นอต ทำให้เด็กจำนวนมากพัฒนาขึ้นมาจนผ่าน 40% ของ ทอ. และ ทร. กันอย่างดีเยี่ยม สอนที่เซนจูรี่ กทม. และJunction : Cafe'n Bistro ราชบุรี เบอร์โทร 089- 254-6629
4. วิชาภาษาไทย สอนโดยพี่ปอย สอนเป็นกลุ่ม 4-5 คน ที่ Junction : Cafe'n Bistro ราชบุรี ทำให้หลายคนพลิกสถานการณ์จนสามารถสอบติดเหล่าตำรวจได้ เพราะทำภาษาไทยได้มาก (เหล่าตำรวจน้ำหนักคะแนนเท่ากันทุกวิชา) เบอร์โทร 083-544-1768

การเสริมรายวิชาที่เป็นจุดอ่อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิผลทางด้านการเรียนต่อนักเรียนจนประสบผลสำเร็จจำนวนมาก.....
ขอแนะนำว่าควรลงเรียนครับหากไม่ได้ติดขัด