หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 หลักสูตร ช่วง สำหรับ เพื่อ  โปรแกรมการเรียน  วิชาที่สอน กำหนดเรียน ช่วงรับสมัคร ข้อกำหนด
    เสริมความรู้        เปิดเทอม   นักเรียนชาย-หญิง
ระดับม.ต้น 
(ม.1-ม.3)
  ปรับเกรดหรือเสริมความรู้  
เตรียมสอบเข้า ม.4
เฉพาะวันเสาร์ คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม 
เทอม 1 : มิ.ย. - ก.ย.
 เม.ย.- พ.ค.  สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้เลย
(ไม่แบ่งชำระ)
เทอม 2 : พ.ย. - ม.ค. ก.ย. - ต.ค.
นักเรียนชาย-หญิง
ระดับ
ม.ปลาย
(ม.4-ม.6)
ปรับเกรดหรือเสริมความรู้
สอบนายร้อยตำรวจหญิง
สอบนายร้อยตำรวจชาย
สอบนายสิบ
สอบเข้าพาณิชย์นาวี
สอบเข้ามหาวิทยาลัย
เฉพาะวันเสาร์ คณิต ฟิสิกส์ 
เคมี ไทย อังกฤษ 
เทอม 1 : มิ.ย. - ก.ย.
เม.ย.- พ.ค. สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้เลย
(ไม่แบ่งชำระ)
เทอม 2 : พ.ย. - ม.ค. ก.ย. - ต.ค.
เตรียมทหาร
(อ่านเพิ่ม:
วางแผนการเรียน
เพื่อสอบเข้า
โรงเรียนเตรียมทหาร
คลิ๊กที่นี่
)
เปิดเทอม นักเรียนชาย
ระดับม.ต้น
(ม.1-ม.3)
เตรียมสอบเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
ตท.วันเสาร์
ตท.วันอาทิตย์
(เลือกเรียนได้ 1 วัน)
คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม 
 เทอม 1 : มิ.ย.-ก.ย.  เม.ย.- พ.ค.
สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้เลย
(ไม่แบ่งชำระ)
เทอม 2 : พ.ย. - ม.ค. ก.ย. - ต.ค.
นักเรียนชาย
ระดับม.ปลาย
(ม.4-ม.6)
เตรียมสอบเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
 ตท.วันเสาร์
ตท.วันอาทิตย์
ตท.วันเสาร์+อาทิตย์(ค้างคืน)
ตท.วันเสาร์+อาทิตย์(ไม่ค้างคืน)
คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม
พละ(หากค้างคืน) 
เทอม 1 : มิ.ย. - ก.ย.   มิ.ย. - ก.ย. สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้เลย
(ไม่แบ่งชำระ) 
เทอม 2 : พ.ย. - ม.ค. ก.ย. - ต.ค.
ปิดเทอม
นักเรียนชาย
ระดับม.ต้น
(ม.1-ม.3)
เตรียมสอบเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
 คอร์สเมษา คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม พละ
เริ่มกลางเดือนเมษา
ประมาณ 15 วัน 
กลางเดือน ก.พ. สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้เลย
(แบ่งชำระค่าจองเรียน+ส่วนที่เหลือ)
คอร์สมีนา คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม พละ
เริ่มต้นเดือนมีนา
ประมาณ 20 วัน
 กลางเดือน ม.ค. สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้เลย
(แบ่งชำระค่าจองเรียน+ส่วนที่เหลือ)
 นักเรียนชาย
ระดับม.ปลาย
(ม.4-ม.6)
เตรียมสอบเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
คอร์สตุลา ** คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม พละ
 เริ่มต้นเดือนตุลาคม
ประมาณ 25 วัน
กลางเดือน ก.ค.  **สอบเข้าก่อนชำระค่าจองเรียน
 (แบ่งชำระค่าจองเรียน+ส่วนที่เหลือ) 
คอร์สกุมภา **
คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม พละ
เริ่มต้นกุมภากระทั่ง
สอบภาควิชาการเสร็จ
ต้นเดือน ธ.ค.  **สอบเข้าก่อนชำระค่าจองเรียน
(แบ่งชำระค่าจองเรียน+ส่วนที่เหลือ)

 

หมายเหตุ : 1. การสมัครและชำระค่าลงทะเบียนเรียน : ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (ไม่มีการจองข้ามช่วงรับสมัคร)

                 2. ในแต่ละช่วงการรับสม้ครหากเต็มก่อนจะปิดรับก่อน