• 1
 • 2
 • 3

หลักสูตรเตรียมทหาร

Roadmap

หลักสูตรเสริมความรู้

การรับสมัครและชำระค่าเรียน

ประกาศคอร์สกุมภา61

 • ประกาศรายละเอียดธันวา60

รับสมัครสอบแข่งขัน

ผลการทดสอบ

 • ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหาร
 • ผลการทดสอบหลักสูตรเสริมความรู้
 • ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารเข้าแคมป์

ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหาร (ภาคเรียน2 ระหว่าง พ.ย.60 - ม.ค.61)

เตรีมทหารวันเสาร์(กลางวัน) เตรียมทหารวันเสาร(กลางคืน) เตรียมทหารวันอาทิตย์

โปรแกรมคณิต - อังกฤษ
แบ่งห้อง
ครั้งที่1 
ครั้งที่2
 โปรแกรมคณิต - วิทย์
แบ่งห้อง
ครั้งที่1 
ครั้งที่2
 โปรแกรมวิทย์ - อังกฤษ
แบ่งห้อง
ครั้งที่1 
ครั้งที่2

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2


ระดับชั้น ม.1

ครั้งที่ 1
รวมเสาร์อาทิตย์
ครั้งที่ 2


ระดับชั้น ม.2
ครั้งที่ 1
รวมเสาร์อาทิตย์
ครั้งที่ 2


ระดับชั้น ม.3
ครั้งที่ 1
รวมเสาร์อาทิตย์
ครั้งที่ 2


ระดับชั้น ม.4
Loop1
Loop2
Loop3
ผลสอบรวม
ผลสอบรวมครั้งที่ 1

 

 

Read More

ผลการทดสอบหลักสูตรเสริมความรู้ (ภาคเรียน2 ระหว่าง พ.ย.60 - ม.ค.61)

ม.1 ม.2 ม.3

 ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2
ม.4 ม.5 ม.6
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2
Read More

 ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารเข้าแคมป์

แคมป์ตุลา'60 แคมป์กุมภา'61 แคมป์เมษา'61    

ผลสอบใหญ่

ผลสอบใหญ่ กลุ่ม1

ผลสอบใหญ่ ม.1

 

   

Speed Test

 ผลสอบใหญ่ กลุ่ม 2  ผลสอบใหญ่ ม.2

 


 
    ผลสอบใหญ่ ม.3
     
Read More

ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหาร

 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี60
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี58
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 57
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 56
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 55
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 54

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2560
(รอบที่ 1 วิชาการ) วุฒิม.4

            เหล่า                    จำนวน(ที่นั่ง)       
ทหารบก 270 ที่นั่ง
ตำรวจ 210 ที่นั่ง
ทหารเรือ 235 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 179 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 194 ที่นั่ง
รวมเป็น 1088 ที่นั่ง

       คิดเป็นที่นั่งจำนวน 1088 ที่นั่ง
    คิดเป็นรายบุคคลจำนวน 359 นาย    

คิดเป็นร้อยละ 75.58 
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)
** ปี59 มีการงดสอบ 1 ปี ในช่วงเปลี่ยนวุฒิการรับสมัคร

 

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2560
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น60 หลังเลือกเหล่า)

เหล่า           รับ       ได้ตัวจริง   
ทหารบก 244 นาย  113 นาย
ตำรวจ 115 นาย     66 นาย   
ทหารเรือและตำรวจน้ำ 86 นาย  41 นาย
ทหารอากาศ 107 นาย        44 นาย      
รวม       264 นาย     

 

 

 

 

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2558
(รอบที่ 1 วิชาการ)

            เหล่า                    จำนวน(ที่นั่ง)       
ทหารบก 208 ที่นั่ง   
ตำรวจ 205 ที่นั่ง
ทหารเรือ 178 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 173 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 175  ที่นั่ง
รวมเป็น 939 ที่นั่ง

       คิดเป็นที่นั่งจำนวน 939 ที่นั่ง
    คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 306 นาย    

คิดเป็นร้อยละ 64.42 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 55%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

 

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2558
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น59 หลังเลือกเหล่า)

เหล่า                 ตัวจริง         ตัวสำรอง 
ทหารบก  94  12
ตำรวจ         67    6 
ทหารเรือ         20   2
ทหารอากาศ         26     3  
ตำรวจน้ำ           4 
  3
รวม        211        26      

 

 

 

 

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่ 1 วิชาการ)

            เหล่า                    จำนวน(ที่นั่ง)       
ทหารบก 165 ที่นั่ง   
ตำรวจ 154 ที่นั่ง
ทหารเรือ 137 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 159 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 86  ที่นั่ง
รวมเป็น 701 ที่นั่ง

       คิดเป็นที่นั่งจำนวน 701 ที่นั่ง
    คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 242 นาย    

คิดเป็นร้อยละ 50.95 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

 

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า                 ตัวจริง         ตัวสำรอง 
ทหารบก  65 3
ตำรวจ         43       3
ทหารเรือ         21       3
ทหารอากาศ         24       4
ตำรวจน้ำ            1       2
รวม        154       15

 

บางส่วนสละสิทธิ์ไปเตรียมอุดมศึกษา 

 

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2556
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  จำนวน
ทหารบก 160 ที่นั่ง
ตำรวจ   146 ที่นั่ง 
ทหารเรือ  156 ที่นั่ง 
ทหารอากาศ 132 ที่นั่ง 
ตำรวจน้ำ 42 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 636 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2556
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก  53  6
ตำรวจ  55  10
ทหารเรือ  12  3
ทหารอากาศ  18  1
ตำรวจน้ำ  1 2
รวม  139  22

                รวมเป็นที่นั่งทั้งสิ้น 636 ที่นั่ง                     
รวมเป็นจำนวนคน 237 คน    
คืดเป็นร้อยละ 53.9 % บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 440  คน
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

บางส่วนที่ติดรอบแรกลำดับที่ดีแต่ไม่ได้สอบรอบที่2
 เพราะติดเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุสรณ์

 สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2555‏
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  
ทหารบก 151 ที่นั่ง
ตำรวจ   120 ที่นั่ง 
ทหารเรือ  129 ที่นั่ง 
ทหารอากาศ 111 ที่นั่ง 
รวมเป็นที่นั่งได้ 551 ที่นั่ง

 สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2555
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 52 คน 5 คน
ตำรวจ 37 คน 2 คน
ทหารเรือ 14 คน 4 คน
ทหารอากาศ 12 คน 2 คน
รวม 115 คน 13 คน
คิดเป็นบุคคล 187 คน จากผู้เรียน 429 คน
คิดเป็นร้อยละที่สอบติด 43.6 จากเป้าหมาย 50%
 

 สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า    
ทหารบก 104 ที่นั่ง   
ตำรวจ 87 ที่นั่ง
ทหารเรือ 93 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 78 ที่นั่ง
รวมเป็น 362 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า  
ทหารบก 40 คน
ตำรวจ 31 คน
ทหารเรือ 11 คน
ทหารอากาศ 10 คน
รวม 92 คน

Integrated Extensions

Integrated Extensions
Enhance Your Website with the Powerful Tools