• Fp 01
  • Fp 02
  • Fp 03
  • Fp 04
  • Fp 05
  • Fp 06
  • Fp 07
  • Fp 08
การสมัครและชำระค่าเรียน
สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ ทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า
cs-02.jpg
ประกาศคอร์สกุมภา61
ประกาศคอร์สกุมภา61
ประกาศคอร์สเมษา61
ประกาศคอร์สเมษา61
ประกาศผลสอบแข่งขัน
ประกาศผลสอบแข่งขัน
หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรเสริมความรู้และหลักสูตรเตรียมทหาร
cs-01.jpg
ประกาศคอร์สมีนา61
ประกาศคอร์สมีนา61
ประกาศคอร์สดรอปรุ่น3
ประกาศคอร์สดรอปรุ่น3
ตำราและของที่ระลึก
ตำราและของที่ระลึก

ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหาร

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2560
(รอบที่ 1 วิชาการ) วุฒิม.4

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2560
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น60 หลังเลือกเหล่า)
เหล่า จำนวน(ที่นั่ง)
ทหารบก 270 ที่นั่ง
ตำรวจ 210 ที่นั่ง
ทหารเรือ 235 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 179 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 194 ที่นั่ง
รวมเป็น 1088 ที่นั่ง
เหล่า รับ ได้ตัวจริง
ทหารบก 244 นาย 113 นาย
ตำรวจ 115 นาย 66 นาย
ทหารเรือและตำรวจน้ำ 86 นาย 41 นาย
ทหารอากาศ 107 นาย 44 นาย
รวม   264 นาย

คิดเป็นที่นั่งจำนวน 1088 ที่นั่ง
คิดเป็นรายบุคคลจำนวน 359 นาย

คิดเป็นร้อยละ 75.58
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)
** ปี59 มีการงดสอบ 1 ปี ในช่วงเปลี่ยนวุฒิการรับสมัคร

 
สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2558
(รอบที่ 1 วิชาการ)
สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2558
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น59 หลังเลือกเหล่า)
เหล่า จำนวน(ที่นั่ง)
ทหารบก 208 ที่นั่ง
ตำรวจ 205 ที่นั่ง
ทหารเรือ 178 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 173 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 175 ที่นั่ง
รวมเป็น 939 ที่นั่ง
เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 94 12
ตำรวจ 67 6
ทหารเรือ 20 2
ทหารอากาศ 26 3
ตำรวจน้ำ 4
3
รวม 211 26

คิดเป็นที่นั่งจำนวน 939 ที่นั่ง
คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 306 นาย

คิดเป็นร้อยละ 64.42 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 55%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่ 1 วิชาการ)

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า จำนวน(ที่นั่ง)
ทหารบก 165 ที่นั่ง
ตำรวจ 154 ที่นั่ง
ทหารเรือ 137 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 159 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 86 ที่นั่ง
รวมเป็น 701 ที่นั่ง
เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 65 3
ตำรวจ 43 3
ทหารเรือ 21 3
ทหารอากาศ 24 4
ตำรวจน้ำ 1 2
รวม 154 15

คิดเป็นที่นั่งจำนวน 701 ที่นั่ง
คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 242 นาย

คิดเป็นร้อยละ 50.95 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

บางส่วนสละสิทธิ์ไปเตรียมอุดมศึกษา

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2556
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า จำนวน
ทหารบก 160 ที่นั่ง
ตำรวจ 146 ที่นั่ง
ทหารเรือ 156 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 132 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 42 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 636 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2556
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 53 6
ตำรวจ 55 10
ทหารเรือ 12 3
ทหารอากาศ 18 1
ตำรวจน้ำ 1 2
รวม 139 22

รวมเป็นที่นั่งทั้งสิ้น 636 ที่นั่ง
รวมเป็นจำนวนคน 237 คน
คืดเป็นร้อยละ 53.9 % บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 440 คน
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

บางส่วนที่ติดรอบแรกลำดับที่ดีแต่ไม่ได้สอบรอบที่2
เพราะติดเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุสรณ์

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2555‏
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  
ทหารบก 151 ที่นั่ง
ตำรวจ 120 ที่นั่ง
ทหารเรือ 129 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 111 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 551 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2555
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 52 คน 5 คน
ตำรวจ 37 คน 2 คน
ทหารเรือ 14 คน 4 คน
ทหารอากาศ 12 คน 2 คน
รวม 115 คน 13 คน
คิดเป็นบุคคล 187 คน จากผู้เรียน 429 คน
คิดเป็นร้อยละที่สอบติด 43.6 จากเป้าหมาย 50%
 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  
ทหารบก 104 ที่นั่ง
ตำรวจ 87 ที่นั่ง
ทหารเรือ 93 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 78 ที่นั่ง
รวมเป็น 362 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า  
ทหารบก 40 คน
ตำรวจ 31 คน
ทหารเรือ 11 คน
ทหารอากาศ 10 คน
รวม 92 คน
masterplanver.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์