• 1
 • 2
 • 3

หลักสูตรเตรียมทหาร

Roadmap

รับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศคอร์สดรอป60

ผลการทดสอบ

 • ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารเข้าแคมป์
 • ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหาร
 • ผลการทดสอบหลักสูตรเสริมความรู้

 ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารเข้าแคมป์

แคมป์ตุลา'60 แคมป์กุมภา'61 แคมป์เมษา'61    

ผลสอบใหญ่

ผลสอบใหญ่ กลุ่ม1

ผลสอบใหญ่ ม.1

แบ่งห้องครั้งที่ 1
แบ่งห้องครั้งที่ 2
วิเคราะห์เฉลี่ยครั้ง1และ2
แบ่งห้องครั้งที่ 3 
วิเคราะห์เฉลี่ยครั้ง2และ3 
แบ่งห้องครั้งที่ 4 
แบ่งห้องครั้งที่ 5

   

Speed Test

 ผลสอบใหญ่ กลุ่ม 2  ผลสอบใหญ่ ม.2

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 3 


 
    ผลสอบใหญ่ ม.3
     
Read More

ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหาร (ภาคเรียน1 ระหว่าง มิ.ย.-ก.ย60)

เตรีมทหารวันเสาร์(กลางวัน) เตรียมทหารวันเสาร(กลางคืน) เตรียมทหารวันอาทิตย์

โปรแกรมคณิต - อังกฤษ
แบ่งห้อง
 ครั้งที่1 
ครั้งที่2
ครั้งที่ 3
 โปรแกรมคณิต - วิทย์
แบ่งห้อง
 ครั้งที่1 
ครั้งที่2
ครั้งที่ 3
 โปรแกรมวิทย์ - อังกฤษ
แบ่งห้อง
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
ครั้งที่ 4

ผลสอบแบ่งห้อง
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

ผลสอบแบ่งห้องเปิดคอร์ส

Loop 1
Loop 2
Loop 3
วันเสาร์ขอสอบครั้ง1
ผลสอบรวมแบ่งห้องครั้ง2
Loop 1
Loop 2
Loop 3
วันเสาร์ขอสอบครั้ง2

ผลสอบรวมแบ่งห้องครั้ง3
Loop 1
Loop 2
Loop 3
วันเสาร์ขอสอบครั้ง3

ผลสอบรวมครั้ง4
ปิดคอร์ส
วันเสาร์ขอสอบ

 

 

 

Read More

ผลการทดสอบหลักสูตรเสริมความรู้ (ภาคเรียน1 ระหว่าง มิ.ย. - ก.ย.60)

ม.1 ม.2 ม.3

ผลสอบครั้งที่ 1 (รวม2วัน) 
ผลสอบครั้งที่ 1 (วันเสาร์)
ผลสอบครั้งที่ 1 (วันอาทิตย์)
ผลสอบครั้งที่ 2 (รวม2วัน)
ผลสอบครั้งที่ 2 (วันเสาร์)
ผลสอบครั้งที่ 2 (วันอาทิตย์)
ผลสอบครั้งที่ 3 (รวม2วัน)

ผลสอบครั้งที่ 1 (รวม2วัน) 
ผลสอบครั้งที่ 1 (วันเสาร์)
ผลสอบครั้งที่ 1 (วันอาทิตย์)
ผลสอบครั้งที่ 2 (รวม2วัน)
ผลสอบครั้งที่ 2 (วันเสาร์)
ผลสอบครั้งที่ 2 (วันอาทิตย์)
ผลสอบครั้งที่ 3 (รวม2วัน)
ผลสอบครั้งที่ 1 (รวม2วัน) 
ผลสอบครั้งที่ 1 (วันเสาร์)
ผลสอบครั้งที่ 1 (วันอาทิตย์)
ผลสอบครั้งที่ 2 (รวม2วัน)
ผลสอบครั้งที่ 2 (วันเสาร์)
ผลสอบครั้งที่ 2 (นร.หญิง)
ผลสอบครั้งที่ 2 (วันอาทิตย์)
 ผลสอบครั้งที่ 3 (รวม2วัน)
ม.4 ม.5 ม.6
ผลสอบครั้งที่ 1 
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 1 
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 1 
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
Read More

ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหาร

 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี60
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี58
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 57
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 56
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 55
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 54

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2560
(รอบที่ 1 วิชาการ) วุฒิม.4

            เหล่า                    จำนวน(ที่นั่ง)       
ทหารบก 270 ที่นั่ง
ตำรวจ 210 ที่นั่ง
ทหารเรือ 235 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 179 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 194 ที่นั่ง
รวมเป็น 1088 ที่นั่ง

       คิดเป็นที่นั่งจำนวน 1088 ที่นั่ง
    คิดเป็นรายบุคคลจำนวน 359 นาย    

คิดเป็นร้อยละ 75.58 
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)
** ปี59 มีการงดสอบ 1 ปี ในช่วงเปลี่ยนวุฒิการรับสมัคร

 

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2560
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น60 หลังเลือกเหล่า)

เหล่า           รับ       ได้ตัวจริง   
ทหารบก 244 นาย  113 นาย
ตำรวจ 115 นาย     66 นาย   
ทหารเรือและตำรวจน้ำ 86 นาย  41 นาย
ทหารอากาศ 107 นาย        44 นาย      
รวม       264 นาย     

 

 

 

 

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2558
(รอบที่ 1 วิชาการ)

            เหล่า                    จำนวน(ที่นั่ง)       
ทหารบก 208 ที่นั่ง   
ตำรวจ 205 ที่นั่ง
ทหารเรือ 178 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 173 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 175  ที่นั่ง
รวมเป็น 939 ที่นั่ง

       คิดเป็นที่นั่งจำนวน 939 ที่นั่ง
    คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 306 นาย    

คิดเป็นร้อยละ 64.42 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 55%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

 

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2558
(ผู้ที่ได้เป็น นตท.รุ่น59 หลังเลือกเหล่า)

เหล่า                 ตัวจริง         ตัวสำรอง 
ทหารบก  94  12
ตำรวจ         67    6 
ทหารเรือ         20   2
ทหารอากาศ         26     3  
ตำรวจน้ำ           4 
  3
รวม        211        26      

 

 

 

 

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่ 1 วิชาการ)

            เหล่า                    จำนวน(ที่นั่ง)       
ทหารบก 165 ที่นั่ง   
ตำรวจ 154 ที่นั่ง
ทหารเรือ 137 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 159 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 86  ที่นั่ง
รวมเป็น 701 ที่นั่ง

       คิดเป็นที่นั่งจำนวน 701 ที่นั่ง
    คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 242 นาย    

คิดเป็นร้อยละ 50.95 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

 

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า                 ตัวจริง         ตัวสำรอง 
ทหารบก  65 3
ตำรวจ         43       3
ทหารเรือ         21       3
ทหารอากาศ         24       4
ตำรวจน้ำ            1       2
รวม        154       15

 

บางส่วนสละสิทธิ์ไปเตรียมอุดมศึกษา 

 

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2556
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  จำนวน
ทหารบก 160 ที่นั่ง
ตำรวจ   146 ที่นั่ง 
ทหารเรือ  156 ที่นั่ง 
ทหารอากาศ 132 ที่นั่ง 
ตำรวจน้ำ 42 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 636 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2556
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก  53  6
ตำรวจ  55  10
ทหารเรือ  12  3
ทหารอากาศ  18  1
ตำรวจน้ำ  1 2
รวม  139  22

                รวมเป็นที่นั่งทั้งสิ้น 636 ที่นั่ง                     
รวมเป็นจำนวนคน 237 คน    
คืดเป็นร้อยละ 53.9 % บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 440  คน
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

บางส่วนที่ติดรอบแรกลำดับที่ดีแต่ไม่ได้สอบรอบที่2
 เพราะติดเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุสรณ์

 สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2555‏
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  
ทหารบก 151 ที่นั่ง
ตำรวจ   120 ที่นั่ง 
ทหารเรือ  129 ที่นั่ง 
ทหารอากาศ 111 ที่นั่ง 
รวมเป็นที่นั่งได้ 551 ที่นั่ง

 สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2555
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 52 คน 5 คน
ตำรวจ 37 คน 2 คน
ทหารเรือ 14 คน 4 คน
ทหารอากาศ 12 คน 2 คน
รวม 115 คน 13 คน
คิดเป็นบุคคล 187 คน จากผู้เรียน 429 คน
คิดเป็นร้อยละที่สอบติด 43.6 จากเป้าหมาย 50%
 

 สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า    
ทหารบก 104 ที่นั่ง   
ตำรวจ 87 ที่นั่ง
ทหารเรือ 93 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 78 ที่นั่ง
รวมเป็น 362 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า  
ทหารบก 40 คน
ตำรวจ 31 คน
ทหารเรือ 11 คน
ทหารอากาศ 10 คน
รวม 92 คน